Medlemsvillkor

1. Allmänt

Följande allmänna villkor gäller för medlemskap i Sweden Runners. Träning sker i enlighet med dessa villkor som gäller tills vidare. I samband med att du godkänner dessa villkor, godkänner du även att Sweden Runners behandlar dina personuppgifter i enlighet med punkten 6 nedan. Sweden Runners äger rätt att ändra villkoren och eventuella ändringar meddelas enligt punkt 5.

2. Medlemskap

För att bli medlem, skicka ett email till info@swedenrunners.se med namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, tröjstorlek (XS-XL) och vilken typ av medlemskap (månadslöparn/årslöparn/familjemedlem) eller anmäl dig via vårt formulär. Inom kort efter anmälan kommer du att få en bekräftelse per email.

Betalningsvillkor: Betalning för medlemskap skall vara Sweden Runners tillhanda inom 10 arbetsdagar efter att faktura eller betalningsinstruktioner sänts ut via e-post om betalning inte redan har skett i samband med anmälan. För medlemskap med träningsavgift med månadsvis betalning debiteras avgiften löpande per månad alternativt kvartalsvis via faktura. 

Medlemskapets giltighetstid gäller ett år ifrån anmälningsdagen eller från nystart på respektive ort.

Träningsavgift: Avgift för träning är 99 kr/månad för personer som är medlemmar i Sweden Runners (395 kr/år månadslöparn).  Träningsavgiften betalas löpande per månad senast sista bankdagen i månaden innan ny period via överföring till Sweden Runners Bankgiro, autogiro till konto, swish eller alternativt via faktura kvartalsvis.
Vid teckning av 12 månaders medlemskap för 1.445 kr (årslöparn) med förskottsbetalning ingår träningsavgiften för de kommande 12 månaderna. Träningsavgiften med månadsvis betalning är baserad på total avgift för 12 månader, vilket innebär att avgift ska erläggas även för de perioder då det inte genomförs ordinarie träningspass (se punkt 7 för mer info).

Frysning och återaktivering av träningsavgift: För träningsavgift med månadsvis betalning kan avgiften frysas under den tid som du har ett giltigt medlemskap. Återaktivering av träningsavgiften under medlemskapets giltighetstid kostar 299 kr. För att frysa/återaktivera din träningsavgift – kontakta oss på info@swedenrunners.se.

Ångerrätt: Du har 14 dagars ångerrätt för både medlemskap och träning räknat från köptillfället förutsatt att du inte använt någon av medlemsförmånerna eller deltagit i träningen. Om du vill nyttja din ångerrätt ska du meddela oss om detta via info@swedenrunners.se.

Återbetalning: Det görs ingen återbetalning av medlemsavgift eller träningsavgift om du inte nyttjat din ångerrätt inom 14 dagar från köptillfället och samtidigt inte har utnyttjat någon av medlemsförmånerna eller deltagit i vår träning.

Bindningstid och uppsägning: För träningsavgift med månadsvis betalning (månadslöparn) finns ingen bindningstid. För att avsluta månadsmedlemskapet, skicka ett email till info@swedenrunners.se. Påbörjade månader återbetalas inte. Avslutar du ditt månadsmedlemskap mitt i månaden är du månadsmedlem fram till nästa betalningsperiod. För medlemmar som fryser/upphör att betala sin träningsavgift månadsvis tillkommer en återaktiveringskostnad på 299 kr om denne önskar påbörja träning igen under den period som medlemskapet är giltigt.

Efter 12 månader förlängs medlemskapet för årslöparn, månadslöparn och familjemedlem automatiskt och ny medlemsavgift faktureras. Kontakta oss om du vill avbryta medlemskapet efter 12 månader.

Medlemskap: Månadslöparn övergår till Familjemedlem (medlemskap giltigt 12 månader) om du väljer att avsluta din månadsbetalning på 99/kr i månaden för träning. För återaktivering av din träningsavgift se text ovan. Årslöparn övergår till familjemedlem om Sweden Runners skulle behöva avsluta träning på eran lokala ort och återbetalning sker. (Återbetalt belopp är uträknat på årsavgiften minus startavgiften/12)

Godkännande av bilder: Vid medlemskap godkänner du att bilder med din medverkan som tas i samband med Sweden Runners träningar och event kan användas i tryckta och sociala medier.

 3. Ansvar och ansvarsfriskrivning

Sweden Runners ansvarar inte för skada som åsamkats dig p.g.a. olycksfall eller till följd av annans agerande eller underlåtenhet. All träning sker på egen risk. Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan delta i den träning du väljer. Sweden Runners har rätt, efter samråd med dig, att avbryta medlemskapet om träningen innebär en försämring av ditt hälsotillstånd. Sweden Runners ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på tillhörigheter.

4. Ändringar i träningstider och utbud

Sweden Runners har rätt att ställa in ett pass eller ändra datum och tid för ett pass. Meddelanden sänds ut via e-post 24 timmar innan aktuellt pass. Ändringar ska meddelas dig på sätt som anges i punkt 6.

5. Meddelanden och information

Du kan komma att få meddelanden om ändringar av allmänna villkor för medlemskap, prisändringar, ändringar av träningstider och utbud via brev eller e-post på adress som du anmält till Sweden Runners. Det åligger dig att själv meddela Sweden Runners ändringar av kontaktuppgifter. Du som lämnat uppgift om e-postadress godkänner att Sweden Runners skickar information och erbjudanden via denna informationskanal.

6. Behandling av personuppgifter

Genom att teckna medlemskap i Sweden Runners samtycker du till att Sweden Runners registrerar och bearbetar de personuppgifter du lämnar till oss i egenskap av medlem, såsom exempelvis namn, adress, emailadress, telefon- och personnummer. Vi använder uppgifterna för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förstå och analysera dina behov och preferenser samt för att kunna kommunicera erbjudanden och annat. Om du vill ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig eller har andra frågor om vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss genom att skicka e-post till info@swedenrunners.se.

7. Förtydliganden

Du har rätt att delta på alla pass med Sweden Runners, oavsett ort, under den tid du är medlem/betalar träningsavgift. Från slutet av juni till mitten av augusti månad genomförs inga ordinarie schemalagda pass i Sweden Runners regi. Dag innan helgdag samt helgdag genomförs inga träningspass om inte annat meddelas. Kortare uppehåll i träningen görs även över jul- och nyårshelger.

Sweden Runners har rätt att ställa in ett pass eller ändra datum och tid för ett pass. Meddelanden sänds ut via e-post 24 timmar innan aktuellt pass

Sweden Runners ansvarar inte för skada som åsamkats dig p.g.a. olycksfall eller till följd av annans agerande eller underlåtenhet. All träning sker på egen risk. Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan delta i den träning du väljer. Sweden Runners har rätt, efter samråd med dig, att avbryta medlemskapet om träningen innebär en försämring av ditt hälsotillstånd. Sweden Runners ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på tillhörigheter.

Sweden Runners kan inte kompensera dig för träningspass du inte kan närvara på. Det är ditt ansvar att se till att komma på passen.

8. Force Majeure

Sweden Runners ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Sweden Runners kontroll, såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på plats där träningen utförs, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

Genom att teckna dig för medlemskap och/eller träningsavgift med Sweden Runners accepterar du ovanstående villkor.