Regler

Anmälan

Deltagande sker på egen risk.
Det finns ingen åldersgräns för att deltaga i ÄBU.
Ingen återbetalning av anmälningsavgiften

Älvdalen Backyard Ultra

Tävling där man springer en bana som är 6.7km lång med ny start varje timme. Ny start sker varje hel timme där alla deltagare startar samtidigt. Man måste starta vid varje hel timme och ny start för att få fortsätta tävlingen. Man måste befinna sig i startfållan när starterna går. Deltagare som inte startar vid ny start får inte fortsätta tävlingen. Deltagare som väljer att hoppa av självmant och inte vill starta ett nytt varv måste meddela tävlingsledningen detta för att få ett resultat. För att få ett resultat så måste hunnit springa varv 1 inom en timme.
Start och mål sker på samma plats inne på varvningsområdet.

Man får inte passera startlinjen och gå tillbaka över den.  Varvslingan är med andra ord enkelriktad.
Man får däremot passera startlinjen och knyta skorna, äta, byta kläder, gå på toaletten och man får vila, men det får man göra vartsomhelst på den 6706 meter långa slingan.

Alla deltagare springer individuellt och får sina varv räknade även om man ingår i ett lag.

Hur man vinner

Man måste fullfölja ett varv inom en timme för att få sitt varv tillgodoräknat. Sista ensam person kvar på banan som fullföljer ett varv inom 60 minuter vinner

Klasser

Endast en klass. Det är Last One Standing regler som gäller

Support

Langning av mat, dryck, material, och utrustning är inte tillåtet utmed hela slingan. Detta leder till diskvalificering.
Pacer/Pacing är inte tillåtet.
Support i varvningsområdet är tillåtet.

Utrustning

Nummerlapp måste bäras synligt hela tiden. Detta för att underlätta för funktionärer vid varvning. Alla deltagare måste se till så att dom blivit avprickade vid varvning.
Pannlampa är obligatoriskt mellan kl 23:59 – 04:30.

Tävlingsarrangören

Tävlingsledningen har rätt att ta din nummerlapp om dom anser att deltagaren inte är kapabel att fortsätta. Detta får tävlingsledningen avgöra längs hela banan och i varvningsområdet.

Övrigt

-Nedskräpning är absolut förbjudet.
– Gång/Löpar stavar är inte tillåtet.
-Vid eventuell olycka eller sjukdomsfall så är du som tävlande skyldig att på bästa sätt bistå den/de drabbade.
Visa hänsyn och försiktighet vid allmänna vägar

FÖRSÄKRINGEN STARTKLAR ELLER STARTKLAR PLUS

Om du blir sjuk, skadad eller gravid och inte kan delta i loppet kan du som tecknar försäkringen Startklar (155 kr/år) eller Startklar Plus (275 kr/år) få anmälningsavgiften tillbaka. I båda försäkringarna ingår även en olycksfallsförsäkring under resan till/från och under själva loppet. I Startklar Plus gäller också olycksfallsförsäkringen varje gång du tränar under hela året. Försäkringarna är giltiga för alla dina motions- och tävlingsarrangemang i Sverige under försäkringsperioden som är 1 år från och med betaldagen. Läs mer på www.startklar.nu

Sweden Runners startklar