Funktionär

Vi behöver funktionärer

För att BUS ska kunna arrangeras är vi beroende av funktionärer som kan hjälpa till under själva tävlingsdagarna. Vad vi behöver hjälp med är:

  • Parkering
  • Registrering och avhämtning av nummerlapp
  • Vätskestation och matstation
  • Trafikvakt
  • Montering/Nedmontering

Kontakta oss på info@swedenrunners.se med ämne “Funktionär BUS” för mer information.