Funktionär

Vi behöver funktionärer

För att BUS 2019 ska kunna arrangeras är vi beroende av funktionärer som kan hjälpa till under själva tävlingsdagarna 7/7 – 8/7. Vad vi behöver hjälp med är:

  • Parkering
  • Registrering och avhämtning av nummerlapp
  • Vätskestation och matstation
  • Trafikvakt
  • Montering/Nedmontering

Kontakta oss på info@swedenrunners.se med ämne “Funktionär BUS 2019” för mer information.