fbpx

Resevillkor

Bokning och betalning
Bokningsavgiften på 2000 SEK per person ska betalas inom 10 dagar efter att du tagit emot faktura på avgiften, därefter är din plats på resan garanterad. Slutbetalning ska vara Sweden Runners tillhanda senast 60 dagar innan resan om inget annat anges i bokningen. Anmälan är bindande först då bokingsavgiften har erlagts. Efter att du har gjort en bokning kommer du att få en bokningsbekräftelse till den emailadress som du uppgav vid bokningen. Om du inte fått mejlet kolla din skräppost annars återkom till oss. Faktura för resan skickas ut per mejl efter bokningen är gjord och skall vara betald inom angivna antal dagar som står på fakturan. Vid avbokning av resan gäller våra avbokningsregler. Vid utebliven betalning blir kunden återbetalningsskyldig.

Reseförsäkring och avbeställningsskydd.
Bokningen är bindande och återbetalas inte. Vi rekommenderar alltid våra resenärer att på egen hand teckna lämplig reseförsäkring och avbeställningsskydd inför resan.

Om man vill avboka en bekräftad bokning så kontakta oss så snart som möjligt. Allt deltagande sker på egen risk. Sweden Runners kan ej hållas ansvarig för sjukdom eller skador resenären ådrar sig under resan eller aktiviteterna. Sweden Runners åtar sig inte eventuella ekonomiska påföljder av en sjukdom eller skada som uppstått under resan/aktiviteten. Sweden Runners ersätter inte eventuell förstörd utrustning eller liknande under resan. Sweden Runners rekommenderar därför sina resenärer att teckna en egen försäkring hos sitt eget försäkringsbolag som täcker dessa eventuella risker.

Avbeställning. Anmälan till resan eller arrangemanget är bindande. Full betalning av resan skall göras även vid avbokning. Om du av någon anledning ej kan medverka på resan (skada eller förhinder) vänligen kontakta hemförsäkring och/eller kortförsäkring.

Överlåtelse
Resenären har rätt att överlåta sin resa till någon annan som uppfyller de eventuella villkoren/kraven för aktuell resa. Resenären ansvarar för att Sweden Runners får in uppgifter om namnändring och andra nödvändiga uppgifter senast 14 dagar innan avresa. Uppgifterna mailas till info@swedenrunners.se . Eventuella merkostnader för namnändring eller andra extra kostnader i samband med ändringarna står resenären själv för.

Inställd resa
Om Sweden Runners tvingas ställa in din resa kommer du att få tillbaka hela din betalning. Du kommer att få ett meddelande om detta tillsammans med full kompensation. Sweden Runners kan dock inte ansvara för betalning av tåg, flyg, buss osv. Vid för lågt deltagarantal förbehåller sig Sweden Runners rätten att ställa in resan.

Omständigheter utöver vår kontroll.
Sweden Runners kan inte kompensera din resa om den blir inställd på grund av omständigheter som vi inte kan rå över. Det kan vara naturkatastrof, krig, kravaller,terroristdåd, väder, brand, inställd flygresa eller liknande.

Särskilda önskemål och tillval
Särskilda önskemål och tillval utanför grundpaketet garanteras inte men vi kommer självklart att göra vårt bästa för att lösa det.

Resegaranti.
Vid köp av paketresa (boende och aktiviteter) gäller paketreselagen. Sweden Runners ställer lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. Läs mer HÄR om lagen om paketresor.