Det är superroligt att kunna berätta att ColdZyme kommer att finnas med på våra backyard ultra 2018 och alla deltagare kommer att få varsin produkt att ta med sig hem. Stort tack ColdZyme!

Lev livet utan förkylningar

ColdZyme® Munspray är unikt eftersom det verkar mot orsaken till förkylningen – själva förkylningsviruset. ColdZyme® Munspray är enkel att använda och verkar genom att bilda en skyddande barriär på slemhinnan i svalget som försvårar för förkylningsvirus att orsaka sjukdom. Med ColdZyme® Munspray reducerar man risken för förkylning och kan förkorta sjukdomsförloppet om man börjar doseringen i ett tidigt stadium av infektionen

Hemsida: http://coldzyme.se/