Funktionär

Vi behöver funktionärer

För att The Bridge Backyard Ultra ska kunna arrangeras är vi beroende av funktionärer som kan hjälpa till under själva tävlingsdagarna. Vad vi behöver hjälp med är:

  • Parkering
  • Registrering och avhämtning av nummerlapp
  • Vätskestation och matstation
  • Trafikvakt
  • Montering/Nedmontering

Kontakta oss på info@swedenrunners.se med ämne “Funktionär The Bridge Backyard Ultra” för mer information.