Anmälan

Uppdatering gällande Corona:

Med tanke på den ovissheten som råder just nu omkring Corona och om Uka Pain skulle behövas ställas in så kommer samtliga anmälda deltagare att kostnadsfritt flyttas över till Uka Pain 2021. Det är då även kostnadsfritt att göra en namnändring om så önskas.

I ANMÄLAN INGÅR:

– Energi- och vätskestationer
– Tidtagning
– Nummerlapp
– Finisher medalj
– Deltagar T-shirt (anmäl dig senast den 7/9 för att kunna få denna)
– Mat vid målgång
– Fritt tillträde till Bastu & Spa balja på Hotell Älvdalen

ANMÄLNINGSAVGIFTER

100 KM: 1095 kr
50 KM: 795 kr
27 KM: 695 kr INSTÄLLD PGA CORONA
Sweden Runners medlemmar har 100 kr i rabatt. Bli medlem idag!

Anmälan Sweden Runners UKA PAIN

Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar
Namnbyte kan göras mot en avgift på 150 kr. Maila info@swedenrunners.se
Sista dagen för namnändring är fredagen den 25/9-2020

CV19
Med rådande CV19 och ovissheten det för mig sig så gäller följande:
Om loppet tvingas att ställas in p.g.a rådande CV19 så kommer samtliga anmälda deltagare att kostnadsfritt flyttas över till Uka Pain 2021.
Det är då även kostnadsfritt att göra en namnändring om så önskas. 

FÖRSÄKRINGEN STARTKLAR ELLER STARTKLAR PLUS

Om du blir sjuk, skadad eller gravid och inte kan delta i loppet kan du som tecknar försäkringen Startklar (155 kr/år) eller Startklar Plus (275 kr/år) få anmälningsavgiften tillbaka. I båda försäkringarna ingår även en olycksfallsförsäkring under resan till/från och under själva loppet. I Startklar Plus gäller också olycksfallsförsäkringen varje gång du tränar under hela året. Försäkringarna är giltiga för alla dina motions- och tävlingsarrangemang i Sverige under försäkringsperioden som är 1 år från och med betaldagen. Läs mer på www.startklar.nu

Sweden Runners startklar

GODKÄNNANDE AV PUBLICERING AV PERSONUPPGIFTER

Genom din anmälan godkänner du att ditt namn, förening/företag, startnummer, bilder från loppet, starttid och måltid publiceras på internet och i andra medier.

Medlem uka pain ultra Sweden Runners

NAMNBYTE, KLASSBYTE ELLER KOMPLETTERA DIN ANMÄLAN MED TILLÄGG

Det är möjligt att gör ändringar i anmälan gällande namn eller klass.  Namn- och klassbyte går att göra fram till och med 25 september 2020. Vid ändring av klass betalar du den eventuella mellanskillnad i pris som gäller vid aktuellt datum. Läs mer HÄR om namnbyte