Regler

Självklart ska du vara med och delta på UKA PAIN ULTRA och ta del av några av Älvdalens vackraste höjder!

Dock finns det lite att tänka på:

Allt deltagande sker på egen risk.
Åldersgräns från 16 år.
Anmälningsavgiften återbetalas inte.
Fram till den 21/9-2019 går det bra att göra en namnändring mot en avgift på 100 kr. Maila info@swedenrunners.se skriv “Namnändring Uka Pain” i ämnesraden.

Varje deltagare måste vid uthämtning av nummerlapp fylla i namn och
telefonnummer till närmast anhörig och informera tävlingsledningen om eventuella sjukdomar som kan
vara av vikt för tävlingsledningen att känna till.

Hur man vinner

Man måste ta sig an hela banan längst markerade anvisningar. Det kommer att finnas funktionärer som prickar av samtliga deltagare när de passerar kontrollerna. Det är dock varje deltagares uppgift att se till så att ni blir avbockade på respektive kontroll. Första tre i respektive klass som passerar målet och har tagit sig igenom hela banan kommer att koras som 1:a, 2:a och 3:a respektive klass.
Varje deltagare ska upp på alla dom tre högsta topparna och ta med sig en mindre produkt antagligen silikonarmband som bevis på att ni varit uppe på alla topparna.

Support

All form av fysisk hjälp från support för att ta sig fram är förbjudet och leder till direkt diskvalificering. Langning av mat och dryck från supportrar är dock tillåtet längst hela banan.

Vid eventuell olycka/skada

Vid eventuell olycka eller sjukdomsfall så är du som tävlande skyldig att på
bästa sätt bistå den/de drabbade.
Vid allvarlig olycka ring 112 och kontakta tävlingsledningen på telefon nummer 0704-603497 eller 0734-255568

Utrustning

Nummerlapp måste bäras synligt längst hela banan.
Det är tillåtet med stavar

Tävlingsarrangören

Tävlingsledningen och utvalda funktionärer utmed banan har rätt att ta din nummerlapp om dom anser att deltagaren inte är kapabel att fortsätta. Detta får tävlingsledningen avgöra längs hela banan och i varvningsområdet.

Nedskräpning

Är strängt förbjudet längst hela banan och kan leda till diskvalificering. Papperskorgar kommer att finnas i start/målområdet samt på energistationerna.

Bryta loppet

Om tävlande måste bryta tävlingen ska detta ske vid någon av
vätskestationerna i den utsträckning det är möjligt. Detta ska då meddelas till funktionären vid
kontrollen. Bryter man loppet på annat ställe så måste detta meddelas till
tävlingsledningen snarast på telefonnummer 0704-603497 eller 0734-255568

Obligatorisk utrustning

Samtliga deltagare skall bära med sig den obligatoriska utrustningen längst hela banan (stick kontroller kan kommas att genomföras och bristande utrustning kan leda till diskvalificering)

  • Laddad mobiltelefon med tävlingsledningen telefonnummer inlagt (packad vattentätt vid regn)
  • Tillräckligt med energi för att klara sig mellan vätskestationerna
  • Förstahjälpen (Tryckförband och personliga mediciner)
  • Vindjacka eller foliefilt loop 2. Gäller 100km löparna
  • Pannlampa loop 2. Gäller 100 km löparna
Övrigt

Tävlande ska lämna företräde till eventuella vandrare längst banan, samt i övrigt
visa hänsyn till det övriga friluftslivet.

Djurlivet

Det kan finnas Björn, Järv, Älg  osv…. längst banan vi rekommenderar inte er att stanna och bekanta er med dessa längst vägen 🙂