Regler

Självklart ska du vara med och delta på UKA PAIN ULTRA och ta del av Älvdalens vackraste höjder!

Dock finns det lite att tänka på:

Allt deltagande sker på egen risk.
Åldersgräns från 16 år.
Anmälningsavgiften återbetalas inte.
Fram till den 25/9-2020  går det bra att göra en namnändring mot en avgift på 150 kr. Läs om namnbyte HÄR

CV19
Med rådande CV19 och ovissheten det för mig sig så gäller följande:
Om loppet tvingas att ställas in p.g.a rådande CV19 så kommer samtliga anmälda deltagare att kostnadsfritt flyttas över till Uka Pain 2021.
Det är då även kostnadsfritt att göra en namnändring om så önskas. 

Försäkringen Startklar eller Startklar Plus

Om du blir sjuk, skadad eller gravid och inte kan delta i loppet kan du som tecknar försäkringen Startklar (155 kr/år) eller Startklar Plus (275 kr/år) få anmälningsavgiften tillbaka. I båda försäkringarna ingår även en olycksfallsförsäkring under resan till/från och under själva loppet. I Startklar Plus gäller också olycksfallsförsäkringen varje gång du tränar under hela året. Försäkringarna är giltiga för alla dina motions- och tävlingsarrangemang i Sverige under försäkringsperioden som är 1 år från och med betaldagen. Läs mer på www.startklar.nu

Hur man vinner

Man måste ta sig an hela banan längst markerade anvisningar. Det kommer att finnas funktionärer som prickar av samtliga deltagare när de passerar kontrollerna. Det är dock varje deltagares uppgift att se till så att ni blir avbockade på respektive kontroll. Första tre i respektive klass som passerar målet och har tagit sig igenom hela banan kommer att koras som 1:a, 2:a och 3:a respektive klass.
Varje deltagare ska upp på alla dom tre högsta topparna i Älvdalen. På topparna finns det tidtagningsboxar som registrerar er mellantid.

Support

All form av fysisk hjälp från support för att ta sig fram är förbjudet och leder till direkt diskvalificering. Langning av mat och dryck från supportrar är dock tillåtet längst hela banan.

Vid eventuell olycka/skada

Vid eventuell olycka eller sjukdomsfall så är du som tävlande skyldig att på
bästa sätt bistå den/de drabbade.
Vid allvarlig olycka ring 112 och kontakta tävlingsledningen på telefon nummer 0704-603497 eller 0734-255568

Utrustning

Nummerlapp måste bäras synligt längst hela banan.
Det är tillåtet med stavar

Tävlingsarrangören

Tävlingsledningen och utvalda funktionärer utmed banan har rätt att ta din nummerlapp om dom anser att deltagaren inte är kapabel att fortsätta. Detta får tävlingsledningen avgöra längs hela banan och i varvningsområdet.

Nedskräpning

Är strängt förbjudet längst hela banan och kan leda till diskvalificering. Papperskorgar kommer att finnas i start/målområdet samt på energistationerna.

Bryta loppet

Om tävlande måste bryta tävlingen ska detta ske vid någon av
vätskestationerna i den utsträckning det är möjligt. Detta ska då meddelas till funktionären vid
kontrollen. Bryter man loppet på annat ställe så måste detta meddelas till
tävlingsledningen snarast på telefonnummer 0704-603497 eller 0734-255568

Obligatorisk utrustning 50 KM och 100 KM

Samtliga deltagare skall bära med sig den obligatoriska utrustningen längst hela banan (stick kontroller kan kommas att genomföras och bristande utrustning kan leda till diskvalificering)

  • Laddad mobiltelefon med tävlingsledningen telefonnummer inlagt (packad vattentätt vid regn)
  • Tillräckligt med energi för att klara sig mellan vätskestationerna
  • Förstahjälpen (Tryckförband och personliga mediciner)
  • Vindjacka eller foliefilt loop 2. Gäller 100km löparna
  • Pannlampa loop 2. Gäller 100 km löparna
Övrigt

Tävlande ska lämna företräde till eventuella vandrare längst banan, samt i övrigt
visa hänsyn till det övriga friluftslivet.

Djurlivet

Det kan finnas Björn, Järv, Älg  osv…. längst banan vi rekommenderar inte er att stanna och bekanta er med dessa längst vägen 🙂