Allmänna villkor lopp

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LOPP ARRANGERADE AV SWEDEN RUNNERS

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för lopp arrangerade av Sweden Runners. Svensk Löpning AB, org. nr 559135-1118, Mässvägen 36, 796 31 Älvdalen.

Genomfört köp av startplats till något av våra lopp innebär att du godkänner våra vid var tid gällande Allmänna Villkor.

Observera att för vissa av våra lopp finns det en tidsbegränsning för genomförandet och du är medveten om och accepterar att vi därför kan komma att avsluta ett lopp innan du har gått i mål.

Din startplats är personlig och du får inte låta någon annan springa Loppet i ditt namn/ i ditt ställe.

Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet kring det lopp du har beställt startplats till.

2. ÅTERBETALNING OCH ÅNGERRÄTT

Anmälan ses som definitiv och du har inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften. Anmälan görs i dagsläget via anmälningssystemet Race Result

Du kan eventuellt få din startavgift återbetalad om du tecknat försäkringen Startklar eller Startklar Plus. Om du blir sjuk, skadad eller gravid och inte kan delta i loppet kan du som tecknar försäkringen Startklar (155 kr/år) eller Startklar Plus (275 kr/år) få anmälningsavgiften tillbaka. I båda försäkringarna ingår även en olycksfallsförsäkring under resan till/från och under själva loppet. I Startklar Plus gäller också olycksfallsförsäkringen varje gång du tränar under hela året. Försäkringarna är giltiga för alla dina motions- och tävlingsarrangemang i Sverige under försäkringsperioden som är 1 år från och med betaldagen. Läs mer på www.startklar.nu

3. BYTE AV DELTAGARNAMN

Anmälan till våra lopp är personlig och du får inte låta någon springa loppet i ditt namn.  Byte av deltagarnamn till Sweden Runners lopp kan göras mot en administrativ avgift om 150 kronor. För att genomföra ett namnbyte eller få mer information om hur namnbytet går till, ber vi er att ta del av denna info under respektive lopps hemsida.

4. PERSONUPPGIFTER

Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor godkänner du att ditt namn samt födelseår offentliggörs i våra start- och resultatlistor.

När du köper en startplats till något av våra lopp, kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer om Sweden Runners personuppgiftsbehandling här HÄR

Vid köp av startplats måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid registreringen. Om vi inte har din e-postadress kan vi inte skicka något startbevis eller meddela om eventuella nyheter.

Din e-postadress används till utskick av våra medlemsnyhetsbrev. Du kan när som helst avanmäla dig från dessa genom att kontakta vår kundservice info@swedenrunners.se eller klicka på avregistreringslänken.

5. MARKNADSFÖRING

Vi kommer att ha fotografer på plats vid genomförandet av våra lopp. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att bilder och filmer från våra lopp kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Sweden Runners, utan att du ställer krav om särskild ersättning.

6. BETALNING

Vi erbjuder betalning via det anmälningssystem vi använder. I dom flesta fallen med bankkort/kreditkort.

7. BOKNINGSBEKRÄFTELSE

Efter att du har gjort din anmälan kommer anmälningssystemet vi använder att skicka en bokningsbekräftelse till dig via e-post. För att säkerställa att vi har fått korrekt information bör du kontrollera bokningsbekräftelsen så snart som möjligt och meddela oss om något inte stämmer.

8. ANSVAR

Deltagande i Sweden Runners lopp sker på egen risk och vi kan därför inte hållas ansvariga om du skadar dig eller om dina kläder eller din utrustning skadas under något av våra lopp.

Vi kan inte hållas ansvariga för sådan skada som uppstår på grund av att du i något avseende bryter mot dessa Allmänna Villkor eller regler eller instruktioner som tillämpas vid loppet.

Sweden Runners är befriad från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, pandemi eller annan allvarlig smittspridning, myndighets beslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna köp eller utfästelser från vår sida (exempelvis vår möjlighet att arrangera ett lopp).

Om ett av våra lopp ställs in på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhet har du inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften eller kräva annan ersättning från Sweden Runners.