Medlemsvillkor

1. Allmänt

Följande allmänna villkor gäller för medlemskap i Sweden Runners. Träning sker i enlighet med dessa villkor som gäller tills vidare. I samband med att du godkänner dessa villkor, godkänner du även att Sweden Runners behandlar dina personuppgifter i enlighet med punkten 6 nedan. Sweden Runners äger rätt att ändra villkoren och eventuella ändringar meddelas enligt punkt 5.

2. Medlemskap

Betalningsvillkor: Betalning för medlemskap skall vara Sweden Runners tillhanda inom 10 arbetsdagar efter att faktura eller betalningsinstruktioner sänts ut via e-post om betalning inte redan har skett via kort. Medlemskapet debiteras i förskott årsvis och debiteras sedan för nästkommande år via automatiskt dragning via bank-/kreditkort det datum när gällande medlemskap löper ut. Om vi av någon anledning inte kan debitera medlemskapet via ditt kort kommer du istället få en faktura för avgiften. Observera att du är betalningsskyldig för nästkommande årsavgift om du inte sagt upp ditt medlemskap innan medlemskapet debiterats eller att ny medlemsperiod startat. (läs mer om uppsägning nedan).

Medlemskapets giltighetstid: Medlemskapet är giltigt i 12 månader från datumet då du tecknade det. Medlemskapet förlängs automatiskt årligen om du inte säger upp det (läs mer nedan under uppsägning).

Ångerrätt: Du har 14 dagars ångerrätt för medlemskapet räknat från köptillfället förutsatt att du inte använt någon av medlemsförmånerna. Om du vill nyttja din ångerrätt ska du meddela oss om detta via info@swedenrunners.se. Vid köp av medlemskap som inkluderar medlemströja eller annan fysisk produkt ska denna returneras enligt särskild instruktion innan återbetalning görs. Du står själv för kostnad av returfrakten. När vi mottagit eventuell retur av produkt samt godkänt återköpet återbetalar vi erlagd summa till ditt bankkonto senast inom 14 dagar.

Återbetalning: Det görs ingen återbetalning av medlemsavgiften om du inte nyttjat din ångerrätt inom 14 dagar från köptillfället.

Bindningstid och uppsägningVårt medlemskap är giltigt och bundet i 12 månader från teckningsdatum och förlängs automatiskt ytterligare ett år då det löper ut. Du meddelas via e-post (till den adress som du uppgav vid teckning) om att ditt medlemskap kommer att förlängas 30 dagar innan det löper ut. Du kan säga upp ditt medlemskap från att förlängas ytterligare ett år när som helst i medlemsportalen under Hantera mitt medlemskap. Uppsägning kan också göras skriftligen via e-post till info@swedenrunners.se, dock senast 10 dagar innan bindningstiden går ut. Vi bekräftar alltid uppsägning (uppsägning som skett via e-post) med vändande e-post inom några dagar. Vänligen notera att om du inte har fått en bekräftelse från oss har din uppsägning inte nått oss. Kontakta oss då snarast.

Medlemskap och medlemsportal: I medlemskapet ingår massa förmåner som fri träning med alla våra löpargrupper samt en massa rabatter hos våra partners. Det ingår också att du kan logga in i vår medlemsportal där du hanterar ditt medlemskap och tar del av material och erbjudande som endast är till för dig som medlem.
Vid köp av medlemskap via kortbetalning skapas ett personligt konto på www.swedenrunnersstore.se (medlemsportal). Under den period som medlemskapet gäller kommer du som medlem åt låsta medlemssidor. När medlemskapet löpt ut så finns ditt konto fortsatt kvar och du kan fortfarande logga in i medlemsportalen men kommer inte åt några låsta medlemssidor. Vill du avsluta ditt konto kontakta oss på info@swedenrunners.se.

Godkännande av bilder/video/film: Vid medlemskap godkänner du att bilder och video/film med din medverkan som tas i samband med Sweden Runners träningar och event kan användas i tryckta och sociala medier.

 3. Ansvar och ansvarsfriskrivning

Sweden Runners ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom eller skador i samband med deltagande under träning eller annat event. Du ansvarar själv för att ha lämpligt försäkringsskydd, t ex en olycksfallsförsäkring. Vi rekommenderar den utökade försäkringen Startklar Plus. För 275 kr/år får du olycksfallsförsäkring under träning och tävling samt en försäkring som täcker erlagd anmälningsavgift till tävlingar om du skulle bli sjuk eller skadad och inte kan delta.

Sweden Runners ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på tillhörigheter.

4. Träningstider och utbud

Sweden Runners har rätt att ställa in ett pass eller ändra datum och tid för ett pass. Meddelanden sänds ut via Facebook grupp innan aktuellt pass. Ändringar ska meddelas dig på sätt som anges i punkt 5. Från slutet av juni till mitten av augusti månad genomförs inga ordinarie schemalagda pass i Sweden Runners regi. Dag innan helgdag samt helgdag genomförs inga träningspass om inte annat meddelas. Ett kortare uppehåll i träningen görs även över jul- och nyårshelger.

5. Meddelanden och information

Vid medlemskap godkänner du att du kan komma att få meddelanden om ändringar av allmänna villkor för medlemskap, prisändringar, ändringar av träningstider och utbud via brev eller e-post på adress som du anmält till Sweden Runners. Det åligger dig att själv meddela Sweden Runners ändringar av kontaktuppgifter. Du som lämnat uppgift om e-postadress godkänner att Sweden Runners skickar information och erbjudanden via denna informationskanal. Vill ni inte ha denna information mejlar ni oss på info@swedenrunners.se

6. Behandling av personuppgifter

Genom att teckna medlemskap i Sweden Runners samtycker du till att Sweden Runners registrerar och bearbetar de personuppgifter du lämnar till oss i egenskap av medlem, såsom exempelvis namn, adress, emailadress, telefon- och personnummer. Vi använder uppgifterna för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förstå och analysera dina behov och preferenser samt för att kunna kommunicera erbjudanden och annat. Födelsedatum används i statistiksyfte för att förbättra Sweden Runners samt för att hjälpa Sweden Runners och dess partners att skapa bättre och mer relevanta erbjudanden. Om du vill ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig eller har andra frågor om vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss genom att skicka e-post till info@swedenrunners.se. Vill ni att vi ska plocka bort alla era personuppgifter som finns i våra register så skickar ni e-post till info@swedenrunners.se. Genom att godkänna våra medlemsvillkor samtycker du även till vår insamling och behandling av dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

7. Förtydliganden

Du har rätt att delta på alla träningspass med Sweden Runners, oavsett ort, under den tid du är medlem. Från slutet av juni till mitten av augusti månad genomförs inga ordinarie schemalagda pass i Sweden Runners regi. Dag innan helgdag samt helgdag genomförs inga träningspass om inte annat meddelas. Kortare uppehåll i träningen görs även över jul- och nyårshelger.

Sweden Runners har rätt att ställa in ett pass eller ändra datum och tid för ett pass. Meddelanden sänds ut via Facebook grupp innan aktuellt pass

Sweden Runners kan inte kompensera dig för träningspass du inte kan närvara på. Det är ditt ansvar att se till att komma på passen.

8. Force Majeure

Sweden Runners ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Sweden Runners kontroll, såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på plats där träningen utförs, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

Genom att teckna dig för medlemskap med Sweden Runners accepterar du ovanstående villkor.
Genom att godkänna våra medlemsvillkor samtycker du även till vår insamling och behandling av dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).