GDPR

Information om behandling av personuppgifter på Sweden Runners i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer. I samband med beställning kan vi även komma att behandla uppgifter som t.ex. önskemål om specialkost eller särskild information från dig om dina personliga behov vid bokning inför arrangemanget eller övrigt inom ramen för kundförhållandet.

Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du har beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

Syftet med en sådan behandling är för att Sweden Runners skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig. Fullgörandet består av att leverera den tjänst som du beställt.
Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och Sweden Runners, t.ex. noteringar om frågor och klagomål.
Genom att lämna uppgifter om ev. specialkost och personliga behov vid bokning samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den tjänst eller tilläggstjänst som du beställt.

Om du aktivt samtycker till att ta emot direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter användas för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från Sweden Runners och dess samarbetspartners.
Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas som underlag för marknads- och kundanalyser samt riskhantering och statistik för att utveckla Sweden Runners utbud och service.
Du kan när som helst avregistrera dig från, eller justera vilka erbjudanden du erhåller från Sweden Runners eller dess samarbetspartners genom att mejla info@swedenrunners.se

Vi sparar endast uppgifter om födelsedatum när du registrerar dig som kund via vår hemsida. Personnummer är inte obligatoriskt. Födelsedatum används för att kunna upprätthålla den säkerhet som behövs enligt säkerhetsplaner på resor, äventyr, evenemang m.m. Födelsedatum används i statistiksyfte för att förbättra Sweden Runners samt för att hjälpa Sweden Runners och dess partners att skapa bättre och mer relevanta erbjudanden.

Vi har fått dina uppgifter när du registrerat dig som kund via vår hemsida. Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din beställning av tjänst medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av Sweden Runners i två år.

Genom att aktivt godkänna våra villkor på www.swedenrunners.se,  vid köp eller hjälp över e-post eller telefon, samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan även komma att delas med företagets samarbetspartners, t.ex. hotell, resebolag, samarbetspartners på evenemangsorten samt av företagets anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Personuppgiftsansvarig är Svensk Löpning AB, org. nr. 559135-1118, 0734 255568, Mässvägen 36, 796 31 Älvdalen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@swedenrunners.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.