Resevillkor 2022

Bokning och betalning
Din bokning till oss är bindande. I samband med bokning ska du betala bokningsavgiften på 1000 SEK per person inom 7 dagar efter att du tagit emot faktura på avgiften. Bokningavgiften är ej återbetalningsbar. Faktura med slutsumman för resan skickas ut ca 6 veckor innan aktuell resa per mejl och skall vara betald inom 10 dagar. Vid avbokning av resan gäller våra avbokningsregler. Vid utebliven betalning blir kunden återbetalningsskyldig enligt våra avbokningsregler.

Reseförsäkring och avbeställningsskydd.
Allt deltagande sker på egen risk. Sweden Runners kan ej hållas ansvarig för sjukdom eller skador resenären ådrar sig under resan eller aktiviteterna. Sweden Runners åtar sig inte eventuella ekonomiska påföljder av en sjukdom eller skada som uppstått under resan/aktiviteten. Sweden Runners ersätter inte eventuell förstörd  utrustning eller liknande under resan. Sweden Runners rekommenderar därför sina resenärer att teckna en egen försäkring hos sitt eget försäkringsbolag som täcker dessa eventuella risker.

Avbokningsregler
Om du vill avbryta en bekräftad bokning måste du meddela oss så fort som möjligt. OBS: Vid utebliven betalning blir kunden återbetalningsskyldig enligt våra avbokningsregler.

Följande gäller:

Om avbokning sker 60 dagar eller mer före avresa är du endast betalningsskyldig till bokningsavgiften. Är det på grund av reserestriktioner som är bestämda av Folkhälosmyndigheten kommer du att få full återbetalning.

Om avbokning sker 60-30 dagar före avresa är du betalningsskyldig till 50 % av den totala summan för resan mot uppvisande av läkarintyg. Utan läkarintyg är du betalningsskyldig till hela beloppet.

0-30 dagar innan avresa sker ingen återbetalning p.g.a. skador eller sjukdom. Om du av någon anledning ej kan medverka på resan (skada eller förhinder) vänligen kontakta i första hand hemförsäkring och/eller kortförsäkring. Med avbokningsintyg från Sweden Runners brukar de flesta få ersättning av försäkringsbolag. Vi gör inga återbetalningar oavsett anledning när resan avbokas inom 30 dagar.

Överlåtelse
Resenären har rätt att överlåta sin resa till någon annan som uppfyller de eventuella villkoren/kraven för aktuell resa. Resenären ansvarar för att Sweden Runners får in uppgifter om namnändring och andra nödvändiga uppgifter senast 14 dagar innan avresa. Uppgifterna mailas till info@swedenrunners.se . Eventuella merkostnader för namnändring eller andra extra kostnader i samband med ändringarna står resenären själv för.

Inställd resa
Om Sweden Runners tvingas ställa in din resa kommer du att få tillbaka hela din betalning. Du kommer att få ett meddelande om detta tillsammans med full kompensation. Sweden Runners kan dock inte ansvara för betalning av tåg, flyg, buss osv. Vid för lågt deltagarantal förbehåller sig Sweden Runners rätten att ställa in resan.

Omständigheter utöver vår kontroll.
Sweden Runners kan inte kompensera din resa om den blir inställd på grund av omständigheter som vi inte kan rå över. Det kan vara naturkatastrof, krig, kravaller,terroristdåd, väder, brand, inställd flygresa eller liknande.

Särskilda önskemål och tillval
Särskilda önskemål och tillval utanför grundpaketet garanteras inte men vi kommer självklart att göra vårt bästa för att lösa det.

Resegaranti.
Vid köp av paketresa (boende och aktiviteter) gäller paketreselagen. Sweden Runners ställer lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. Läs mer HÄR om lagen om paketresor.