Anmälan

BOKNING
Anmälningsavgiften på 2000 SEK per person ska betalas inom 7 dagar, därefter är din plats på resan garanterad. Slutbetalning ska vara Sweden Runners tillhanda senast 60 dagar innan resan

Kryssa i om ni önskar att hyra nåt av nedanstående:

Är du medlem i Sweden Runners:

Hur fick du reda på denna resa?