Medlemsvillkor

1. Allmänt

Följande allmänna villkor gäller för medlemskap i Sweden Runners. Träning sker i enlighet med dessa villkor som gäller tills vidare. I samband med att du godkänner dessa villkor, godkänner du även att Sweden Runners behandlar dina personuppgifter i enlighet med punkten 6 nedan. Sweden Runners äger rätt att ändra villkoren och eventuella ändringar meddelas enligt punkt 5.

2. Medlemskap

För att bli medlem, skicka ett email till info@swedenrunners.se med namn, födelsedatum 6-siffror, e-postadress, telefonnummer, tröjstorlek (XS-XL) eller anmäl dig via vårt formulär här. Inom kort efter anmälan kommer du att få en bekräftelse per email.

Betalningsvillkor: Betalning för medlemskap skall vara Sweden Runners tillhanda inom 10 arbetsdagar efter att faktura eller betalningsinstruktioner sänts ut via e-post om betalning inte redan har skett i samband med anmälan.

Medlemskapets giltighetstid: Medlemskapet är giltigt i 12 månader från datumet då du tecknade det. Medlemskapet förlängs automatiskt årligen om du inte säger upp det (läs mer nedan under “uppsägning”).

Ångerrätt: Du har 14 dagars ångerrätt för medlemskapet räknat från köptillfället förutsatt att du inte använt någon av medlemsförmånerna eller deltagit i träningen. Om du vill nyttja din ångerrätt ska du meddela oss om detta via info@swedenrunners.se. Vid köp av medlemskap som inkluderar medlemströja eller annan fysisk produkt ska denna returneras enligt särskild instruktion innan återbetalning görs. Du står själv för kostnad av returfrakten. När vi mottagit eventuell retur av produkt samt godkänt återköpet återbetalar vi erlagd summa till ditt bankkonto senast inom 14 dagar.

Återbetalning: Det görs ingen återbetalning av medlemsavgiften om du inte nyttjat din ångerrätt inom 14 dagar från köptillfället.

Bindningstid och uppsägning: Medlemskapet är giltigt i 12 månader från datumet då du tecknade det. Medlemskapet förlängs automatiskt årligen om du inte säger upp det.

Vårt medlemskap är giltigt och bundet i 12 månader från teckningsdatum och förlängs automatiskt ytterligare ett år då det löper ut. Du meddelas via e-post (till den adress som du uppgav vid teckning) om att ditt medlemskap kommer att förlängas 30 dagar innan det löper ut. Du kan säga upp ditt medlemskap från att förlängas ytterligare ett år när som helst, dock senast 10 dagar innan bindningstiden går ut. Uppsägning görs skriftligen via e-post till info@swedenrunners.se. Vi bekräftar alltid uppsägning med vändande e-post inom några dagar. Vänligen notera att om du inte har fått en bekräftelse från oss har din uppsägning inte nått oss. Kontakta oss då snarast.

Medlemskap: I medlemskapet ingår fri träning i våra löpargrupper

Godkännande av bilder: Vid medlemskap godkänner du att bilder med din medverkan som tas i samband med Sweden Runners träningar och event kan användas i tryckta och sociala medier.

 3. Ansvar och ansvarsfriskrivning

Sweden Runners ansvarar inte för skada som åsamkats dig p.g.a. olycksfall eller till följd av annans agerande eller underlåtenhet. All träning sker på egen risk. Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan delta i den träning du väljer. Sweden Runners har rätt, efter samråd med dig, att avbryta medlemskapet om träningen innebär en försämring av ditt hälsotillstånd. Sweden Runners ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på tillhörigheter.

4. Ändringar i träningstider och utbud

Sweden Runners har rätt att ställa in ett pass eller ändra datum och tid för ett pass. Meddelanden sänds ut via Facebook grupp innan aktuellt pass. Ändringar ska meddelas dig på sätt som anges i punkt 5.

5. Meddelanden och information

Vid medlemskap godkänner du att du kan komma att få meddelanden om ändringar av allmänna villkor för medlemskap, prisändringar, ändringar av träningstider och utbud via brev eller e-post på adress som du anmält till Sweden Runners. Det åligger dig att själv meddela Sweden Runners ändringar av kontaktuppgifter. Du som lämnat uppgift om e-postadress godkänner att Sweden Runners skickar information och erbjudanden via denna informationskanal. Vill ni inte ha denna information mejlar ni oss på info@swedenrunners.se

6. Behandling av personuppgifter

Genom att teckna medlemskap i Sweden Runners samtycker du till att Sweden Runners registrerar och bearbetar de personuppgifter du lämnar till oss i egenskap av medlem, såsom exempelvis namn, adress, emailadress, telefon- och personnummer. Vi använder uppgifterna för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förstå och analysera dina behov och preferenser samt för att kunna kommunicera erbjudanden och annat. Födelsedatum används i statistiksyfte för att förbättra Sweden Runners samt för att hjälpa Sweden Runners och dess partners att skapa bättre och mer relevanta erbjudanden. Om du vill ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig eller har andra frågor om vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss genom att skicka e-post till info@swedenrunners.se. Vill ni att vi ska plocka bort alla era personuppgifter som finns i våra register så skickar ni e-post till info@swedenrunners.se. Genom att godkänna våra medlemsvillkor samtycker du även till vår insamling och behandling av dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

7. Förtydliganden

Du har rätt att delta på alla pass med Sweden Runners, oavsett ort, under den tid du är medlem. Från slutet av juni till mitten av augusti månad genomförs inga ordinarie schemalagda pass i Sweden Runners regi. Dag innan helgdag samt helgdag genomförs inga träningspass om inte annat meddelas. Kortare uppehåll i träningen görs även över jul- och nyårshelger.

Sweden Runners har rätt att ställa in ett pass eller ändra datum och tid för ett pass. Meddelanden sänds ut via Facebook grupp innan aktuellt pass

Sweden Runners ansvarar inte för skada som åsamkats dig p.g.a. olycksfall eller till följd av annans agerande eller underlåtenhet. All träning sker på egen risk. Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan delta i den träning du väljer. Sweden Runners har rätt, efter samråd med dig, att avbryta medlemskapet om träningen innebär en försämring av ditt hälsotillstånd. Sweden Runners ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på tillhörigheter.

Sweden Runners kan inte kompensera dig för träningspass du inte kan närvara på. Det är ditt ansvar att se till att komma på passen.

8. Force Majeure

Sweden Runners ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Sweden Runners kontroll, såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på plats där träningen utförs, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

Genom att teckna dig för medlemskap med Sweden Runners accepterar du ovanstående villkor.
Genom att godkänna våra medlemsvillkor samtycker du även till vår insamling och behandling av dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).