Lopp regler

Ett virtuellt lopp handlar om tillit och det är ett arrangemang som bygger på förtroende. För att vi alla ska få en härlig och rolig dag tillsammans så ber vi er alla att följa reglerna och läsa igenom dessa regler noga innan det är dags för loppet.

I stort sett så följer vi alla dom officiella Backyard Ultra reglerna med någon mindre justering. Backyard Ultra reglerna ser ni längst ner.

START

Loppet startar för ALLA kl 10:00. Sedan startar ett nytt varv varje hel timme tills det endast är en person kvar i tävlingen som genomför ett ensamt varv och står som ensam vinnare. Du måste fullfölja ditt varv inom 60 minuter för att få starta på nästa varv. Deltagare som inte startar vid ny start får inte fortsätta tävlingen.

VARVSTART

Varje varv startar prick kl 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 osv. Vi kommer att försöka sända live i Sweden Runners Backyard Ultra Facebookgrupp och räkna ner till varje start. Men då allt detta sker virtuellt och med alla möjliga tekniska problem på tävlingsdagen så är det ditt ansvar att vara uppmärksam på klockan och se till att starta ett nytt varv varje hel timme.

Precis som på ett vanligt Backyard Ultra så måste man fullfölja sitt varv inom en timme för att få sitt varv tillgodoräknat. När du väljer att avsluta ditt lopp så är det det senast fullföljda varvet inom 60 minuter som blir ditt slutresultat.

BANA

Det finns ett par alternativ för bana. Du kan välja att springa antingen en varvbana, en tur och retur bana eller på ett löpband. Oavsett vilken bana du väljer så måste banan vara minst 6,7 kilometer lång eller att du tillryggalägger 6,7 kilometer på löpbandet.

SUPPORT

På detta virtuella Backyard Ultra är det tillåtet med support då det är utom vår kontroll. Langning av mat, dryck eller liknande är alltså tillåtet.

RESULTAT

För att få resultat måste du rapportera in ditt resultat efter varje varv via resultat länken du fått i ditt bekräftelsemail.

Vinnare är sista ensam person kvar i tävlingen och som fullföljer ett varv inom 60 minuter.
Alla som fullföljer minst ett varv inom 60 minuter får ett resultat.

HUR AVSLUTAR JAG TÄVLINGEN?

Helt enkelt genom att du slutar rapportera in ditt resultat via resultat länken du fått i ditt bekräftelsemail. Länken är aktiv från och med tävlingsdagen.

Sweden Runners Backyard Ultra